کشتار مردم غزه به دست صهیونیستها ،باید مسلمانان را به خود بیاورد " امام خامنه ای"
پلاک خونی(8)فرازی از وصیت نامه شهید رحیم اخوان
پلاک خونی(8)فرازی از وصیت نامه شهید رحیم اخوان
پلاک خونی (7) فرازی از وصیت نامه شهید علی ضیایی
فرازی از وصیت نامه شهید علی ضیائی
پلاک خونی (6)فرازی از وصیت نامه شهید سهلعلی شویکلو
پلاک خونی (6)فرازی از وصیت نامه شهید سهلعلی شویکلو
پلاک خونی (5) فرازی از وصیت نامه شهید علی اکبر کریمی نیا
سپاس خداوندى را كه مرا آفريد وبه من جان داد تا در راهش فداكنم و به من عقل داد تا راهم را انتخاب كنم
پلاک خونی (4) فرازی از وصیت نامه شهید ابوالفتح دبیریان
والعصر * ان الانسان لفى خسر * ان الذين آمنوا و عملوا صالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر
خواندنی ها
salamup.ir
nashrkhabar.ir