کشتار مردم غزه به دست صهیونیستها ،باید مسلمانان را به خود بیاورد " امام خامنه ای"
مصاحبه با احمد جوانمرد رئیس اداره ارشاد شهرستان زرندیه
مصاحبه با احمد جوانمرد رئیس اداره ارشاد شهرستان زرندیه
جوانی که علیرغم معلولیت از کار و تلاش باز نایستاده
سعید اصغری جوانی که با توکل بر خداوند علیرغم معلولیت از کار و تلاش باز نایستاده است و با وجود سختی های موجود در تکاپوی در آوردن روزی حلال است.
مصاحبه با ابوالفضل دلیری رئیس شورای شهر خشکرود
مصاحبه با ابوالفضل دلیری رئیس شورای شهر خشکرود
مصاحبه با کریم اخوان رئیس شورای شهر مامونیه
به مناسبت روز شوراها برای گفتگو سراغ حاج کریم اخوان رئیس شورای شهر مامونیه رفتیم،داشت کار مردم را راه می انداخت،بعد از اتمام کارش گفتگویی دوستانه با هم انجام دادیم که متن زیر حاصل این گفتگو است.
مصاحبه با اقای ابراهیم احمدی قاری ممتاز استان مرکزی
مصاحبه با اقای ابراهیم احمدی قاری ممتاز استان مرکزی
خواندنی ها
salamup.ir
nashrkhabar.ir