کشتار مردم غزه به دست صهیونیستها ،باید مسلمانان را به خود بیاورد " امام خامنه ای"
هر چیز که رنگ الهی بگیرد ابدی و باقی می شود
همه رنگ ها پاک می شوند، قبیله، طائفه، نسب، دیر یا زود از بین می روند، ولی آنچه ابدی و باقی است همان رنگ و صبغه الهی یعنی اخلاص و ایمان است.
زور یه دختر نُه ساله بیشتر از یه مرد قُلدُره …!
دیدید یه عده که ادعای قلدری و زور و بازوشون میشه و فکر می کنند حریف همه هستند، عرضه ندارن برای چند ساعت گشنگی رو تحمل کنند؟
می توان شاعر بود و انقلابی بود!
برای انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن، لازم نیست در خط مقدم جنگ باشی و اسلحه بدست بگیری. می توان هنرمند بود و هنر را انقلابی عرضه کرد
لزوم سلب ابزار سلطه دشمن در فضای مجازی
امروز نظام سلطه بر روی این مساله در حال کار است، همین مساله مهندسی اطلاعات و این ابزارهای جدیدی که وارد میدان شده است، اینها همه ابزارهایی برای تسلط بر فرهنگ یک کشور هستند.
سیاست و سیاست ورزی در دنیا مدرن
سیاست و سیاست ورزی چنان بر تارک این سرزمین سایه افکنده که حتی هزاران آفتاب تابان دیگر نیز مجال روشنایی بخشیدن به آن را نخواهند داشت.
خواندنی ها
salamup.ir
avini
nashrkhabar.ir